Privacy Policy MyMethods BV

In beginsel
acht MyMethods BV het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Daarom worden persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MyMethods BV maakt tijdens het bestelproces en bij contactformulieren gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.
MyMethods BV zal zich daarom ook houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. MyMethods BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. MyMethods BV is gevestigd aan de Zouterwoudsesingel 50, 2313 EK te Leiden.

Heeft u vragen over de manier waarop MyMethods BV met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij MyMethods BV, Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden, 071-8888143, info@mymethods.nl. Via deze wegen kunt u ook verzoeken doen tot inzage van uw gegevens of het laten aanpassen van uw gegevens in het geval dit niet lukt via uw eigen profielbeheer.

Uw persoonsgegevens
worden door MyMethods BV verwerkt in het kader van onze dienstverlening. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u zich abonneert op MyMethods.nl of nieuwsbrief, of als u een training volgt, een congres bezoekt of een publicatie bestelt, of anderszins (digitaal)contact heeft met MyMethods BV.

MyMethods BV verwerkt de volgende gegevens:

+ contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer

+ functiegegevens

+ opgegeven interesses

+ factuurgegevens

+ gegevens over betalingen

+ bestelde producten

MyMethods BV kan deze gegevens gebruiken voor:

+ het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten;

+ verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening;

+ nieuwe aanbiedingen doen of om u te informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten;

+ beveiliging van onze website en het gebruiken van webstatistieken;

+ onze financiële administratie en de uitvoering van accountantscontrole;s

+ het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

+ het beslechting van eventuele geschillen.

In voorkomende gevallen kunnen uw gegevens, al dan niet na analyse, door derden worden gebruikt om hun communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen.
Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan MyMethods BV of die derde uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens. MyMethods BV kan uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

Uw postadres
mag MyMethods BV in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van MyMethods BV, dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via: MyMethods BV, Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden, 071-8888143. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van twee maanden rekening te houden.

Uw e-mailadres
mag door MyMethods BV gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van MyMethods BV, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van MyMethods BV, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u MyMethods BV daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door MyMethods BV voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Uw telefoonnummer
mag MyMethods BV in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van MyMethods BV, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door MyMethods BV ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van MyMethods BV, dan mag u telefonisch worden benaderd door MyMethods BV voor soortgelijke producten en diensten van MyMethods, ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door MyMethods BV voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.belme-niet.nl) in te schrijven.

Als u zich wilt afmelden
omdat u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij  info@mymethods.nl of schriftelijk bij MyMethods BV, Zoetewoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 2 maanden door 2KNOWHOW verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast.

Als u inzage wilt
in uw gegevens of deze wilt corrigeren dan kunt u de persoonlijke informatie die MyMethods BV over u heeft altijd opvragen en inzien. Op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot MyMethods BV, Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. U kunt ook uw gegevens wijzigen via uw profiel als u ingelogd bent op de website van MyMethods.

Het gebruik van Cookies 
op de website van MyMethods heeft in principe geen nadelige gevolgen voor uw computer. Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u ingelogd bent bij www.MyMethods.nl kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw behoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Google analytics 
is een webanalyse-service waar MyMethods BV gebruik van maakt. Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt door Google opgeslagen op hun servers. Deze gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Google gebruikt deze niet-openbare informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Bij overdracht
van MyMethods BV of onderdelen of activa van MyMethods BV aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. MyMethods BV zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

MyMethods BV
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacy statement te lezen.

Wijzigingslogboek